Statistik om medicintilskud i 2017

26. marts 2018

Generelle tilskudsbeslutninger 2013-2017

Ansøgninger om individuelle tilskud 2013-2017

Tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land

Revurdering af tilskud til medicin afsluttet i 2017


Her kan du se, hvor mange ansøgninger om generelt medicintilskud fra virksomheder, vi behandlede i bl.a. 2017, med hvilket udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Generelle tilskudsbeslutninger 2013-2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

Totale antal sager

21

22

28

36

27

Totale antal ansøgninger *

20

24

24

36

27

Antal ansøgninger/sager forelagt Medicintilskudsnævnet

9

13

20

27

24

Antal bevillinger

18

15 (2)

19

27

14 (1)

Antal afslag

3 (2)

7 (1)

9(1)

9 (1)

13 (6)

Afslagsbegrundelser:

 

 

 

 

 

- Prisen

0

2

4

1

8

- Prisen i kombination med andre forhold

1

0

2

1

2

- Udelukkende andre forhold end prisen

2

5

3

7

3

* Inkluderer også ansøgninger, hvor ansøgningen blev trukket tilbage (uden afgørelse)
Tallene i ( ) er antal genansøgninger

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 21 sager, hvor der blev truffet afgørelse, var 52 dage.

Her kan du se hvor mange individuelle ansøgninger om medicintilskud fra læger vi behandlede i bl.a. 2016 og de gennemsnitlige sagsbehandlingstider mm

 

Ansøgninger om individuelle tilskud 2013-2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

Enkelttilskud

74.639

81.270

86.183

88.981

95.276

Kronikertilskud*

0

199

24.156

23.978

23.461

Terminaltilskud

16.940

16.228

15.168

13.960

12.975

Forhøjet tilskud

1.877

1.529

1.674

2.372

2.231

I alt

93.456

99.226

127.181

129.291

133.943

* Kronikertilskuddet blev gjort automatisk med virkning fra 1. januar 2016

 

Lægemiddelgrupper med flere end 700 ansøgninger om enkelttilskud i 2017

 

 

 

2017

 

Ændring %

 

2016

 

ATC

 

Afslag

Bevilling

Total

(16/17)

Afslag

Bevilling

Total

N06BA

Psykostimulantia (methylphenidat, atomoxetin, lisdexamfetamin og modafinil)

437

14.823

15.260

8,1%

612

13.509

14.121

A06A

Midler mod obstipation (fx natrium-picosulfat, laktulose, movicol)

764

10.610

11.374

6,0%

696

10.033

10.729

G02BA03

Plast iud med progesteron (gestagen spiral)

202

7.592

7.794

0,6%

109

7.637

7.746

Magord

Magistrelle lægemidler

1.050

4.719

5.769

16,2%

817

4.146

4.963

M05B

Midler med virkning på knoglestruktur og mineralisering (fx alendronsyre, bisphosphonater og denosumab)

363

2.738

3.101

-3,8%

320

2.905

3.225

EJREG

Lægemider efter udleveringstilladelse

168

2.277

2.445

8,3%

283

1.974

2.257

N06DA

Midler mod demens (anticholinesteraser)

344

1.947

2.291

-50,1%

546

4.043

4.589

J01AA

Tetracykliner

146

2.127

2.273

-17,8%

196

2.568

2.764

N03AX

Andre antiepileptica (fx gabapentin og pregabalin)

628

1.180

1.808

-67,7%

486

5.106

5.592

G04BE

Midler anvendt ved erektionsforstyrrelser (fx tadalafil og sildenafil)

235

1.420

1.655

7,1%

186

1.359

1.545

N02A

Opioider

363

1.020

1.383

9,8%

335

925

1.260

A07

Midler mod diare og tarminflammation/-infektion

102

1.257

1.359

12,1%

136

1.076

1.212

M04A

Midler mod arthritis urica (fx Colchicin)

236

1.107

1.343

-34,7%

261

1.797

2.058

C10

Lipid-modificerende midler

385

853

1.238

-4,1%

354

937

1.291

N05C

Hypnotica og sedativa (fx midazolam og melatonin)

371

864

1.235

5,4%

357

815

1.172

A02

Midler mod syrerelaterede forstyrrelser

137

1.037

1.174

-2,6%

119

1.086

1.205

A09AA02

Multienzymer (lipase, protease etc.)

84

846

930

17,4%

71

721

792

G03

Kønshormoner

136

764

900

1,4%

141

747

888

H05AA

Parathyroidea-hormoner og analoger (forsteo og preotact)

43

754

797

-3,4%

59

766

825

C09DX04

valsartan, sacubitril (Entresto)

26

713

739

213,1%

8

228

236

 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for lægernes ansøgninger om enkelttilskud afgjort i 2017 var følgende:

 • Bevillinger af enkelttilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 6,8 dage – 63.381 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om enkelttilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 12,1 dage – 9.086 ansøgninger
 • Bevillinger af enkelttilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 34,5 dage – 1.119 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om enkelttilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 46,8 dage – 1-006 ansøgninger

 

Forhøjet tilskud, grupper med flere end 25 ansøgninger

 

2017

2016


Afslag


Tilskud


Total

Afslag


Tilskud


Total

N03AX16: Pregabalin

138

63,6%

79

36,4%

217

19

90,5%

2

9,5%

21

N06AX21: Duloxetin

30

35,7%

54

64,3%

84

31

34,4%

59

65,6%

90

N03AX09: Lamotrigin

26

33,3%

52

66,7%

78

21

25,9%

60

74,1%

81

N02AE01: Buprenorphin

23

40,4%

34

59,6%

57

5

83,3%

1

16,7%

6

A02BC05: Esomeprazol

41

74,5%

14

25,5%

55

60

66,7%

30

33,3%

90

B01AF02: Apixaban

51

100,0%

0

0,0%

51

26

100,0%

0

0,0%

26

B01AF01: Rivaroxaban

48

100,0%

0

0,0%

48

22

100,0%

0

0,0%

22

N05AH04: Quetiapin

12

26,1%

34

73,9%

46

17

30,9%

38

69,1%

55

C10AA05: Atorvastatin

20

44,4%

25

55,6%

45

21

65,6%

11

34,4%

32

N02AA05: Oxycodon

17

40,5%

25

59,5%

42

20

39,2%

31

60,8%

51

C09CA06: Candesartan

28

70,0%

12

30,0%

40

32

69,6%

14

30,4%

46

N02AB03: Fentanyl

11

30,6%

25

69,4%

36

9

39,1%

14

60,9%

23

N03AX12: Gabapentin

32

94,1%

2

5,9%

34

1

25,0%

3

75,0%

4

C09CA01: Losartan

14

42,4%

19

57,6%

33

8

33,3%

16

66,7%

24

C07AB02: Metoprololsuccinat

19

59,4%

13

40,6%

32

22

46,8%

25

53,2%

47

N06AB10: Escitalopram

9

32,1%

19

67,9%

28

20

52,6%

18

47,4%

38

R06AX26: Fexofenadin

26

92,9%

2

7,1%

28

9

69,2%

4

30,8%

13

N06AX16: Venlafaxin

9

33,3%

18

66,7%

27

15

48,4%

16

51,6%

31

N06AB04: Citalopram

2

8,0%

23

92,0%

25

3

5,8%

49

94,2%

52

Andre

640

73,5%

231

26,5%

871

511

65,8%

266

34,2%

777

Total

1196

63,7%

681

36,3%

1877

872

57,0%

657

43,0%

1529

Antal personer

1092

 

510

 

1564

791

 

457

 

1204

 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for lægernes ansøgninger om forhøjet tilskud afgjort i 2017 var følgende:

 • Bevillinger af forhøjet tilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 3,6 dage – 681 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om forhøjet tilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 4,2 dage – 1.192 ansøgninger
 • Bevillinger af forhøjet tilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 0 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om forhøjet tilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 32,0 dage – 2 ansøgninger

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for lægernes ansøgninger om terminaltilskud afgjort i 2017 var følgende:

 • Bevillinger af terminaltilskud: 1,4 dage – 16.876 ansøgninger
 • Afslag på ansøgninger om terminaltilskud: 3,7 dage - 55 ansøgninger

 

Tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land

I 2017 afgjorde vi 603 ansøgninger fra borgere om tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 23,5 dage.

Revurdering af tilskud til medicin i nedenstående lægemiddelgrupper blev afsluttet i 2016

Revurdering af tilskud til medicin i nedenstående lægemiddelgrupper blev afsluttet i 2017:

Vi afsluttede revurdering af følgende grupper i 2017uttet i 2017:

 • Lægemidler mod neuropatiske smerter (N01BB02, N01BX04, N03AF01, N03AX12, N03AX16, N06AX21). Ikrafttrædelsesdato 30. januar 2017.
 • Bedøvelsesmidler (N01). Ingen ændringer.
 • Sovemedicin (N05C). Ingen ændringer.
 • Medicin i ATC-grupperne N07A, N07CA01, N07X + N02BG (blandet gruppe medicin bl.a. mod sclerose). Ingen ændringer.
 • Lægemidler mod Parkinsons sygdom (N04). Ikrafttrædelsesdato 9. april 2018.
 • Lægemidler mod migræne (N06BA, N07XX04 og C02AC02). Ikrafttrædelsesdato 9. april 2018.