Årsrapport for kliniske forsøg i 2018

30. september 2019

I 2018 modtog Lægemiddelstyrelsen 288 ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg med mennesker, hvilket er et fald på 11 % i forhold til det antal vi modtog i 2017. Dette fald er primært pga. et lavere antal af forsøg fra de non-kommercielle sponsorer.

Fordelingen af ansøgningerne på udviklingsfase og sponsortype følger tendensen fra forrige år. De non-kommercielle sponsorer dominerer således fortsat i antallet af fase IV forsøg og de kommercielle dominerer i antallet af fase III forsøg. Der er set en stigning i antallet af fase III forsøg og fordelingen følger derudover de forgange år, samt den generelle fluktuation i det samlede antal forsøg i Danmark.

Det samme forventede antal danske deltagere forventes inkluderet i kliniske forsøg i 2018, som i 2017, på trods af et fald i det samlede antal ansøgte kliniske forsøg. Dette kan muligvis forklares ved stigningen i fase III forsøg, hvor der generelt inkluderes et højere antal patienter.

I Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) er der efter en periode med faldende antal kliniske forsøg gennem denne procedure sket en stigning, hvor der blev ansøgt om 242 kliniske forsøg i 2018. Dette er en stigning på 21 % i forhold 2017, og et rekord højt antal henover en femårig periode.

Link

Årsrapport for kliniske forsøg 2018 (pdf)

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...