Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2018

10. april 2019

En styrkelse af Lægemiddelstyrelsens kerneopgaver med skarpt fokus på den daglige drift har båret frugt. Det viser Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2018.

Styrket drift, udvikling af en performance- og forbedringskultur, flere europæiske opgaver og fokuseret dialog med samarbejdspartnere og interessenter var nogle af de mål, Lægemiddelstyrelsen satte sig i 2018. Og ifølge Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2018, som nu er offentliggjort, kommer Lægemiddelstyrelsen ud med det bedste samlede resultat i tre år.

Klar forbedring af sagsbehandlingstider

Den økonomiske tilpasning i Lægemiddelstyrelsen i forsommeren 2018 betød et mere markant fokus på at styrke kerneopgaverne på vejen mod den europæiske topklasse, som det er lægemiddelstyrelsens mål at nå op i. Og det har båret frugt. Lægemiddelstyrelsen var nemlig tæt på at nå det samlede mål for resultatkontrakten 2018 med 87,5 procent set i forhold til en målopfyldelse på 66,7 procent i 2017 og 43,8 procent i 2016. Dette resultat kan blandt andet tilskrives det øgede fokus på at overholde sagsbehandlingstiderne for lægemiddelgodkendelser og bivirkningsindberetninger. Dertil kommer en markant øget rolle i det europæiske samarbejde samt en ambitiøs modernisering af vores IT-systemer som led i en mere langsigtet digital transformation.

I sommeren 2018 opnåede Lægemiddelstyrelsen en samlet score på 4,5 på en skala fra 1-5 i den europæiske benchmark af lægemiddelstyrelser, Benchmarking af European Medicines Agencies (BEMA). 

Læs Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2018.