Statistik om medicintilskud i 2018

16. april 2019

Her kan du se, hvor mange ansøgninger om generelt medicintilskud fra virksomheder, vi behandlede i bl.a. 2018, med hvilket udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Generelle tilskudsbeslutninger 2014-2018

 

2018

2017

2016

2015

2014

Totale antal sager

37 21 22 28 36

Totale antal ansøgninger *

27 20 24 24 36

Antal ansøgninger/sager forelagt Medicintilskudsnævnet

20 9 13 20 27

Antal bevillinger

27 (2) 18 15 (2) 19 27

Antal afslag

7+3 (3) 3 (2) 7 (1) 9 (1) 9 (1)

Afslagsbegrundelser:

 

 

 

 

 

- Prisen

2 0 2 4 1

- Prisen i kombination med andre forhold

1 (1) 1 0 2 1

- Udelukkende andre forhold end prisen

7 (1) 2 5 3 7

* Inkluderer også ansøgninger, hvor ansøgningen blev trukket tilbage (uden afgørelse)
Tallene i ( ) er antal genansøgninger

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 27 sager, hvor der blev truffet afgørelse, var 81 dage.

Her kan du se hvor mange individuelle ansøgninger om medicintilskud fra læger vi behandlede i bl.a. 2018 og de gennemsnitlige sagsbehandlingstider mm

 

Ansøgninger om individuelle tilskud 2014-2018

 

2018

2017

2016

2015

2014

Enkelttilskud

74.806 74.639 81.270 86.183 88.981

Kronikertilskud*

0 0 199 24.156 23.978

Terminaltilskud

19.605 16.940 16.228 15.168 13.960

Forhøjet tilskud

3.791 1.877 1.529 1.674 2.372

I alt

98.202 93.456 99.226 127.181 129.291

* Kronikertilskuddet blev gjort automatisk med virkning fra 1. januar 2016

 

Lægemiddelgrupper med flere end 700 ansøgninger om enkelttilskud i 2018

 

 

 

2018

 

Ændring %

 

2017

 

ATC

 

Afslag

Bevilling

Total

(17/18)

Afslag

Bevilling

Total

N06BA

Psykostimulantia (methylphenidat, atomoxetin, lisdexamfetamin og modafinil)

641 17.027 17.668 +15,8% 437 14.823 15.260

A06A og A02AA04

Midler mod obstipation (fx natrium-picosulfat, laktulose, movicol)

582 10.708 11.290 -0,7% 764

10.610

11.374

G02BA03

Plast iud med progesteron (gestagen spiral)

180 7.446 7.626 -2,2% 202 7.592 7.794

Magord

Magistrelle lægemidler

1.043

5.995 7.038 +22,0% 1.050 4.719 5.769
N02CC
Migrænemidler (triptaner) 436 428 864 +10.800,0% 6 2 8

M05B

Midler med virkning på knoglestruktur og mineralisering (fx alendronsyre, bisphosphonater og denosumab)

338 2.548 2.886 -6,9% 363 2.738 3.101

EJREG

Lægemider efter udleveringstilladelse

206 2.326 2.532 +3,6% 168 2.277 2.445

N06DA

Midler mod demens (anticholinesteraser)

173 616 789 >-65,6% 344 1.947 2.291

J01AA

Tetracykliner

200 1.500 1.700 -25,2% 146 2.127 2.273

G04BE

Midler anvendt ved erektionsforstyrrelser (fx tadalafil og sildenafil)

160 1.258 1.418 -14,3% 235 1.420 1.655

N02A

Opioider

362 675 1037 -25,0% 363 1.020 1.383

A07

Midler mod diare og tarminflammation/-infektion

31

1.258 1.289 -5,2% 102 1.257 1.359

M04A

Midler mod arthritis urica (fx Colchicin)

 

    -100,0% >236 1.107 1.343

C10

Lipid-modificerende midler

397

935 1.332 +7,6% 385 853 1.238

N05C

Hypnotica og sedativa (fx midazolam og melatonin)

433

1.059 1.492

+20,8%

371

864

1.235

A02

Midler mod syrerelaterede forstyrrelser

157

551 708

-39,7%

137

1.037

1.174

A09AA02

Multienzymer (lipase, protease etc.)

111

972 1083

+16,5%

84

846

930

G03

Kønshormoner

110

882 992

+10,2%

136

764

900

H05AA

Parathyroidea-hormoner og analoger (forsteo og preotact)

28

724 752

-5,6%

43

754

797

C09DX04

valsartan, sacubitril (Entresto)

20

786 806

+9,1%

26

713

739

 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for lægernes ansøgninger om enkelttilskud afgjort i 2018 var følgende:

 • Bevillinger af enkelttilskud uden forelæggelse for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 5,5 dage – 64.035 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om enkelttilskud uden forelæggelse for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 9,0 dage – 9.281 ansøgninger
 • Bevillinger af enkelttilskud forelagt for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 39,2 dage – 811 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om enkelttilskud forelagt for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 44,9 dage – 623 ansøgninger

 

Forhøjet tilskud, grupper med flere end 30 ansøgninger i 2018

 

2018

2017


Afslag


Tilskud


Total

Afslag


Tilskud


Total

N06BA04: Methylphenidat

313

36,7%

541

63,3%

854

0

0,0%

1

100,0%

1

C10AA07: Rosuvastatin

185

58,9%

129

41,1%

314

15

100,0%

0

0,0%

15

N03AX16: Pregabalin

142

45,4%

171

54,6%

313

138

63,6%

79

36,4%

217

N02AE01: Buprenorphin

19

20,0%

76

80,0%

95

23

40,4%

34

59,6%

57

C10AX09: Ezetimib

59

80,8%

14

19,2%

73

5

100,0%

0

0,0%

5

R03AK07: Formoterol og budesonid

68

95,8%

3

4,2%

71

7

100,0%

0

0,0%

7

A02BC05: Esomeprazol

53

79,1%

14

20,9%

67

41

74,5%

14

25,5%

55

N06AX21: Duloxetin

16

28,6%

40

71,4%

56

30

35,7%

54

64,3%

84

B01AF02: Apixaban

54

100,0%

0

0,0%

54

51

100,0%

0

0,0%

51

N02CC06: Eletriptan

50

100,0%

0

0,0%

50

5

100,0%

0

0,0%

5

B01AF02: Rivaroxaban

49

100,0%

0

0,0%

49

48

100,0%

0

0,0%

48

G04BE08: Tadalafil

25

54,3%

21

45,7%

46

1

-

0

-

1

N03AX09: Lamotrigin

18

39,1%

28

60,9%

46

26

33,3%

52

66,7%

78

N02AA05: Oxycodon
 20  50,0% 20 50,0% 40 17 40,5% 25
59,5%  42

N05AH04: Quetiapin

12

31,6%

26

68,4%

38

12

26,1%

34

73,9%

46

G04BD12: Mirabegron

37

100,0%

0

0,0%

37

15

100,0%

0

0,0%

15

N02CC01: Sumatriptan

28

82,4%

6

17,6%

34

9

75,0%

3

25,0%

12

C09CA06: Candesartan

14

41,2%

20

58,8%

34

28

70,0%

12

30,0%

40

C09DA04: Irbesartan og diuretica

24

77,4%

7

22,6%

31

0

-

0

-

0

R03AC02: Salbutamol

31

100,0%

0

0,0%

31

5

100,0%

0

0,0%

5

Andre

1.102

75,6%

356

24,4%

1.458

720

63,7%

373

34,1%

1.093

Total

2.319

61,2%

1.472

38,8%

3.791

1.196

63,7%

681

36,3%

1.877

Antal personer

2.041

 

1.103

 

3.011

1.092

 

510

 

1.564

 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for lægernes ansøgninger om forhøjet tilskud afgjort i 2018 var følgende:

 • Bevillinger af forhøjet tilskud uden forelæggelse for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 3,0 dage – 1.472 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om forhøjet tilskud uden forelæggelse for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 3,5 dage – 2.319 ansøgninger
 • Bevillinger af forhøjet tilskud forelagt for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 0 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om forhøjet tilskud forelagt for medicinsk sekretær eller Medicintilskudsnævnet: 32,0 dage – 2 ansøgninger

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for lægernes ansøgninger om terminaltilskud afgjort i 2018 var følgende:

 • Bevillinger af terminaltilskud: 1,4 dage – 18.604 ansøgninger
 • Afslag på ansøgninger om terminaltilskud: 2,6 dage - 989 ansøgninger

 

Tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land

I 2018 afgjorde vi 548 ansøgninger fra borgere om tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 21,2 dage.

Revurdering af tilskud til medicin i nedenstående lægemiddelgrupper blev afsluttet i 2018:

Vi afsluttede revurdering af følgende grupper i 2018:

 • Midler med virkning på renin-angiotensin systemet (C09CA07, C09DA04, C09DA07). Ikrafttrædelsesdato 16. juli 2018.
 • Antipsykotika (N05Ah04). Ikrafttrædelsesdato 24. september 2018.
 • Lipidmodificerende midler (C10AA07 og C10AX09): Ikrafttrædelsesdato 8. oktober 2018.
 • Lægemidler til behandlinger af symptomer ved overgangsalder (G03C og G03F). Ikrafttrædelsesdato 22. oktober 2018.
 • Lægemidler mod astma og KOL (R03). Ikrafttrædelsesdato 19. november 2018.
 • Overaktiv blæresyndrom og inkontinens (G04BD). Ikrafttrædelsesdato 19. november 2018.
 • Lægemidler til lokalbehandling af gynækologiske infektioner (G01). Ikrafttrædelsesdato 17. december 2018.