XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Undersøgelse af apotekernes driftsforhold i 2017

9. maj 2019

I 2015 blev den nye apotekerlov vedtaget. Denne har betydet, at det herefter er muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på maksimalt 75 km fra moderapoteket. Ultimo 2014 (altså inden den nye apotekerlov blev vedtaget) var der i Danmark 312 receptekspederende enheder. Ultimo 2017 var dette antal steget til 452. Ligeledes har den nye apotekerlov betydet, at apotekere, der efter 1. juli af Lægemiddelstyrelsen meddeles bevilling til at drive flere apoteker, ikke modtager særlig godtgørelse for drift af de nytildelte bevillinger. Disse bevillinger benævnes herefter tillægsbevillinger.

Apoteksbevillinger, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt en apoteker, der i forvejen driver apotek, før 1. juli 2015 benævnes supplerende enheder. Tilskuddet til de supplerende enheder nedtrappes gradvist indtil 2021, hvorefter der ikke længere gives tilskud til apotekere med mere end en bevilling.

Beløbsgrænsen, der afgør, hvorvidt et apotek betaler udligningsafgift eller modtager udligningstilskud, var i 2017 35.501.667 kr. Udligningsordningen genererede i 2017 et "overskud", der i henhold til de nye regler medfinansierer udbetalingen af filial- og apoteksudsalgsgodtgørelser.

Denne undersøgelse af apotekernes driftsforhold for 2017 bygger på de regnskabsindberetninger, som apotekerne skal udarbejde ifølge § 47 i lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018 om apoteksvirksomhed, bekendtgørelse nr. 1103 af 15. september 2015 om aflæggelse af apoteksregnskab og bekendtgørelse nr. 879 af 17. december 1991 om apotekernes varelageropgørelse. Regnskaberne er udarbejdet i henhold til Lægemiddelstyrelsens vejledning til apotekernes regnskaber af december 2017.

Undersøgelsen omfatter 236 apoteker, heraf 135 apoteker med i alt 218 tilhørende apoteksfilialer. Primo 2017 var der 235 apoteker, mens der ultimo året var 234 apoteker, da 1 apotek er blevet omdannet til en frivillig filial, medens 1 apotek blev nedlagt. Der er blevet etableret 1 nyt internet-apotek således, at der ultimo 2017 var 2 apoteker af denne type. Der var primo 2017 14 supplerende enheder samt 7 tillægsbevillinger mens der ultimo 2017 var 13 supplerende enheder samt 10 tillægsbevillinger.

Link

Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2017 (pdf)