Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen 2019

7. maj 2020

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. I forbindelse med monitorering af denne forsøgsordning offentliggør Lægemiddelstyrelsen årligt en rapport om indberetninger om formodede bivirkninger modtaget det foregående år, samt forbrug vedrørende cannabisslutprodukter i samme år.

I denne rapport præsenteres data vedrørende bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter under forsøgsordningen modtaget i forsøgsordningens 2. år (2019) samt data vedrørende forbrug af cannabisslutprodukter i 2019.

Link til Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen 2019 (pdf)