Håndkøbsmedicin i selvvalg - Evalueringsrapport 2018-2019

16. august 2021

Betegnelsen ’selvvalg’ henviser til, at udvalgte håndkøbslægemidler med ordningens indførelse pr. 1. januar 2018 kan placeres i publikumsrummet. Her kan forbrugerne – uden at skulle bede butikspersonalet om hjælp – selv orientere sig i udvalget af håndkøbslægemidler og udvælge et lægemiddel, som forbrugeren ønsker at købe. Inden ordningens indførelse skulle alle lægemidler – også håndkøbslægemidler – være placeret bag disken eller i aflåste skabe.

Der er tale om en frivillig ordning, hvor det er op til det enkelte apotek eller detailbutik med tilladelse til at forhandle håndkøbslægemidler at beslutte, om det enkelte lægemiddel omfattet af ordningen konkret skal placeres i selvvalg. I givet fald skal apoteket eller detailbutikken efterleve fire krav til placeringen i publikumsrummet.

Evalueringen har fokus på de erfaringer, som forbrugerne, apotekerne, detailbutikkerne m.fl. har gjort sig med ordningen i de første to år (2018-2019) siden den blev implementeret, og på om ordningen har haft betydning for patientsikkerheden.

Rapporten beskriver også interessenternes bemærkninger og ønsker til ordningen i fremtiden på baggrund af de oparbejdede erfaringer med ordningen.

Link

Håndkøbsmedicin i selvvalg - Evalueringsrapport for 2018-2019 (pdf)