Mål- og resultatplan 2023 for Lægemiddelstyrelsen

22. marts 2023

Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen.

Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 2023.

Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, medicinsk cannabis, apoteker og medicintilskud m.v. Det sker ved, at Lægemiddelstyrelsen:

  • Godkender, kontrollerer og overvåger lægemidler, lægemiddelvirksomheder, kliniske forsøg med lægemidler og aktiviteter under forsøgsordningen om medicinsk cannabis
  • Overvåger og behandler indberetninger om formodede bivirkninger og ansøgninger om kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr
  • Fører tilsyn med medicinsk udstyr, som er tilgængeligt i Danmark, overvåger alvorlige hændelser med medicinsk udstyr og registrerer virksomheder, der håndterer medicinsk udstyr
  • Udpeger apotekere, tilrettelægger apoteksstrukturen og fører tilsyn med apoteker
  • Vurderer hvilke lægemidler regionerne skal yde medicintilskud til. Lægemiddelstyrelsen ønsker at præge den internationale udvikling og indtager derfor en førende rolle i det internationale og europæiske samarbejde
  • Samt modtager indberetninger om forsyningssvigt for lægemidler og er ansvarlige for den statslige del af lægemiddelberedskabet, som indgår i det nationale sundhedsberedskab
  • Aktiviteterne skal fremme missionen om at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr.