Tilskud og priser

  • Statistiske oplysninger om medicintilskud 2019

    | 13. august 2020 |

    Her kan du se, hvor mange ansøgninger om generelt tilskud fra virksomheder, vi behandlede i bl.a. 2019, med hvilket udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Link: Statistiske oplysninger