chronOS Putty

21. februar 2012

Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger vedrørende tilbagekaldelse af produktet. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: chronOS Putty
  • Fabrikant: Mathys Ltd. Bettlach 
  • Fabrikantens referencenummer: FSCA 12/01 
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: LMST-2012022068