HALO FLEX Energy Generator

15. august 2012

Denne meddelelse handler om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: HALO FLEX Enegy Generator
  • Fabrikant: BARRX Medical, Inc.
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: LMST-2012081302