Artis zee Ceiling Systems

18. november 2013

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Artis zee Ceiling Systems
  • Fabrikant: Siemens AG; Healthcare Sector; Business Unit AX
  • Fabrikantens referencenummer: AX016/13/S - AX017/13/S
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2013112029