HP M.B.T. Keel Punch Knee Instrument

27. november 2013

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: HP M.B.T. Keel Punch Knee Instrument
  • Fabrikant: DePuy Orthopaedics Inc
  • Fabrikantens referencenummer: DVA-106858-HHE
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2013113315