Philips HeartStart MRx-monitor/defibrillator

30. april 2013

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Philips HeartStart MRx-monitor/defibrillator
  • Fabrikant: Philips Healthcare
  • Fabrikantens referencenummer: PHPR0301-02
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2013043668