Xevo TQ-S-massespektrometre

28. november 2013

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Xevo TQ-S-massespektrometre
  • Fabrikant: Waters Corporation
  • Fabrikantens referencenummer: 1218959-09-04-2013-001 -C
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2013091869