Dräger monitor holders with AC2000 spring-loaded arm

22. april 2014

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Dräger monitor holders with AC2000 spring-loaded arm
  • Fabrikant: Dräger Medical GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: PR44772
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2014042916