Kodak 2100 / 2200

20. januar 2014

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Kodak 2100 / 2200
  • Fabrikant: Carestream Health, Inc.
  • Fabrikantens referencenummer: MA-2013-0037
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2014011965