Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Glenosphere Distractor

3. januar 2014

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Glenosphere Distractor
  • Fabrikant: Zimmer, Inc.
  • Fabrikantens referencenummer: 1822565-07-09-2013-005R
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2013120319