Breas Vivo 60 Home Care Ventilator

7. januar 2015

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Breas Vivo 60 Home Care Ventilator
  • Fabrikant: BREAS Medical AB
  • Fabrikantens referencenummer: FSCA NOV 20142
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2014114672