Crystalens AO Intra Ocular Lens

30. marts 2015

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Crystalens AO Intra Ocular Lens
  • Fabrikant: Brasch & Lomb
  • Fabrikantens referencenummer: PMA P030002
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2015020645