Philips HeartStart MRx-defibrillator/monitor

12. november 2015

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Philips HeartStart MRx-defibrillator/monitor
  • Fabrikant: Philips Healthcare 
  • Fabrikantens referencenummer: FSCA86100175 / FSCA86100176
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2015111689