CAPILLARYS 3 TERA

18. februar 2016

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: CAPILLARYS 3 TERA
  • Fabrikant: SEBIA
  • Fabrikantens referencenummer: VIG-12-2015-01
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2016022904