Somatom Force

14. april 2016

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Somatom Force
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: CT005/16/S
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2016042137