Artis systems with 19" Live Display

14. juli 2016

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Artis systems with 19" Live Display
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: AX012/16/S (SW Update) & AX013/16/S (FSN)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2016071978