Artis Q / Artis Q zen systems and SW version VD11B

28. december 2016

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Artis Q / Artis Q zen systems and SW version VD11B
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: AX001/16/S
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2016123827