Biograph mCT and Biograph mCT Flow Light Marker Window

23. januar 2017

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Biograph mCT and Biograph mCT Flow Light Marker Window
  • Fabrikant: Siemens Medical Solutions
  • Fabrikantens referencenummer: MI516/16/S
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2017013275