Carina350

20. januar 2017

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Carina350
  • Fabrikant: Handicare AB
  • Fabrikantens referencenummer: 25182, 101362
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2017012928