All artis systems with Wireless foot switch

6. marts 2017, Opdateret 1. september 2017

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: All artis systems with Wireless foot switch
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH; Business Area Advanced Therapies
  • Fabrikantens referencenummer: AX063/16/S, AX002/17/S, AX001/17/S, AX009/17/S
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2017030831