Artis zee biplane og Artis Q biplane

1. september 2017

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Artis zee biplane og Artis Q biplane
  • Fabrikant: Siemens Healthineers GmbH; Business Area Advanced Therapies
  • Fabrikantens referencenummer: AX053/17/S (inspection)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2017090122