Philips SureSigns VSi og SureSigns VS2+

15. november 2017

Denne meddelelse indeholder information om fejl i udstyrets mærkning. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Philips SureSigns VSi og SureSigns VS2+
  • Fabrikant: Philips Healthcare
  • Fabrikantens referencenummer: FSCA86000241
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2017112140