Pulsavac Plus

15. november 2017

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Pulsavac Plus
  • Fabrikant: Zimmer Surgical, Inc
  • Fabrikantens referencenummer: ZFA 2017-266
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2017112303