Phadia Prime

12. januar 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Phadia Prime 
  • Fabrikant: Phadia AB
  • Fabrikantens referencenummer: QA2017-08
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018011930