Thermo Scientific™ Remel™ Shigella sonnei (Phases 1&2) Agglutinating Serum

10. januar 2018

Denne meddelelse indeholder information om tilbagetrækning af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Thermo Scientific™ Remel™ Shigella sonnei (Phases 1&2) Agglutinating Serum
  • Fabrikant: Remel Europe Ltd - Thermofisher Scientific
  • Fabrikantens referencenummer: R30164201 - Various lots
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018011540