Thermo ScientificTM OxoidTM Mueller-Hinton Broth

15. januar 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl i udstyrets mærkning. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Thermo ScientificTM OxoidTM Mueller-Hinton Broth
  • Fabrikant: Thermo Fisher Scientific
  • Fabrikantens referencenummer: N/A
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018012142