Andago V2.0

15. februar 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Andago V2.0
  • Fabrikant: Hocoma AG
  • Fabrikantens referencenummer: CAPA-2347
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018022420