Philips SureSigns VSi / SureSigns VS2+

27. februar 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl i udstyrets mærkning. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Philips SureSigns VSi / SureSigns VS2+
  • Fabrikant: Philips Medical Systems
  • Fabrikantens referencenummer: FSCA 86000250A-IR
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer:  2018024271