VENTANA anti-ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

8. februar 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: VENTANA anti-ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
  • Fabrikant: Roche Diagnostics GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: CN-364838
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018020514