VIDAS® og mini VIDAS®

14. februar 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: VIDAS® og mini VIDAS®
  • Fabrikant: bioMérieux SA
  • Fabrikantens referencenummer: FSCA 3749
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018022119