MultiDiagnost-Eleva-systemer

25. april 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: MultiDiagnost-Eleva-systemer
  • Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland BV
  • Fabrikantens referencenummer: FCO70800151, 2017-IGTBST-031 DHF308926 
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018043925