Artis zee/Q/Q.zen systemer

15. maj 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Artis zee/Q/Q.zen systemer
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: AX074/17/S (FSCA), AX075/17/S (FSN)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer:  2018052152