ARTIS pheno

5. juli 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: ARTIS pheno
  • Fabrikant: Siemens Healthcare
  • Fabrikantens referencenummer: AX004/18/S (FSCA), AX005/18/S (FSN)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018070808