Artis Q / pheno-systemer og røntgengenerator

11. juli 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Artis Q / pheno-systemer og røntgengenerator
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: AX060/16/S (FSCA), AX061/16/S (FSN)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018071543