Carescape Monitor B650

11. juli 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Carescape Monitor B650
  • Fabrikant: GE Healthcare Finland Oy
  • Fabrikantens referencenummer: FMI 36127
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer:  2018071591