IH-Com Kit Fullversion and IH-Com Kit For Reader

17. juli 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: IH-Com Kit Fullversion and IH-Com Kit For Reader
  • Fabrikant: DiaMed GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: FSCA 004-18
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018072353