ARTIS Q & ARTIS pheno

14. august 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: ARTIS Q & ARTIS pheno
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH; Business Area Advanced Therapies
  • Fabrikantens referencenummer: AX001/18/S (FSCA), AX002/18/S (FSN)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018081702