Systemerne AXIOM Multix MT & AXIOM Vertix Solitaire M

27. august 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Systemerne AXIOM Multix MT & AXIOM Vertix Solitaire M
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH, Diagnostic Imaging, X-Ray-Products
  • Fabrikantens referencenummer: XP021+022/18/S (FSN) and XP023+025/18/S (FSCA)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer:  2018083539