RAPIDPoint 500 Blood Gas Analyzer

30. oktober 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: RAPIDPoint 500 Blood Gas Analyzer
  • Fabrikant: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
  • Fabrikantens referencenummer: POC 18-021
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018104419