THERAKOS™ CELLEX™ Photopheresis System

23. oktober 2018

Denne meddelelse indeholder information om en fejl i udstyrets vejledning. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: THERAKOS™ CELLEX™ Photopheresis System
  • Fabrikant: Therakos Inc
  • Fabrikantens referencenummer: 2018-08-03 CELLEX Labeling V34584
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer:  2018103403