Artis zee biplane and Artis Q biplane

14. november 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Artis zee biplane and Artis Q biplane
  • Fabrikant: Siemens Healthcare GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: AX055/17/S (FSCA), AX033/18/S (FSN)
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018111844