Opgraderede Aisys-anæstesienheder og Aisys CS2-anæstesienheder med funktionen End Tidal Control og/eller funktionen PSVPro

12. november 2018

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Opgraderede Aisys-anæstesienheder og Aisys CS2-anæstesienheder med funktionen End Tidal Control og/eller funktionen PSVPro
  • Fabrikant: GE Healthcare Technologies (Datex Ohmeda)
  • Fabrikantens referencenummer: FMI 34094
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018111512